przejdź do ASTA-NET POCZTA

                            

 

 

 

Wałcz, 1 marca 2015  r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Telewizji Kablowej ANTSERWIS Wałcz E. Robowska i R. Dymek Sp. j. chcielibyśmy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyli podczas wyboru operatora. W związku z dynamicznymi zmianami na rynku telekomunikacyjnym  podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu świadczenia usług w Państwa miejscowości z dniem 1.03.2015 roku. Po dogłębnej analizie rynku zdecydowaliśmy się przekazać ten obszar naszej działalności spółce ASTA-NET. Rekomendujemy ją jako partnera godnego zaufania. Głęboko wierzymy, że współpraca z firmą ASTA-NET będzie obfitowała w same wymierne korzyści.

 

Z wyrazami szacunku

Ryszard Dymek   Ewa Robowska   

 

 

 


Informujemy, że w wyniku porozumienia pomiędzy spółką Telewizją Kablową ANTSERWIS Wałcz, a ASTA-NET, której efektem jest konsolidacja działalności, z dniem 1.03.2015 roku obowiązki Operatora spoczywać będą na firmie ASTA-NET. Niezmiennie będziecie Państwo mogli korzystać z bogatej oferty telekomunikacyjnej. Z uwagi na bliską współpracę między spółkami, zakres usług, ani cena nie ulegną zmianie.
                Do końca marca br. planujemy zakończyć sprawy formalne związane z aktualizacją Państwa umów abonenckich. W tym czasie prosimy o kontakt w tej sprawie w Salonie Sprzedaży
przy ul. Papieża Jana XXIII 3 w Wałczu. Specjalnie dla Państwa zmieniliśmy godziny otwarcia. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Jesteśmy regionalnymi pionierami najnowszych telekomunikacyjnych rozwiązań. Oferta ASTA-NET to nie tylko podstawowe usługi telekomunikacyjne, ale także zaawansowane rozwiązania do tej pory niedostępne w ofercie ANTSERWIS. Nasi klienci korzystają z usługi domowej Wypożyczalni Filmów – VOD, internetu mobilnego, usługi hostingu www oraz innych zaawansowanych rozwiązań informatycznych „w chmurze”. Ponadto oferujemy w promocyjnych cenach usługę cyfrowego multiroom’u.

ASTA-NET jest częścią GRUPY ASTA – grupy spółek skupionych wokół branży telekomunikacyjnej i medialnej. Razem z ASTA-BUD – projektantem i wykonawcą sieci telekomunikacyjnych i TV ASTA – telewizją regionalną docierającą do ponad 200 tys. mieszkańców – także w Poznaniu, Nowym Tomyślu czy Grodzisku Wielkopolskim, zaznaczyliśmy się na mapie regionu jako silna grupa i lider usług telekomunikacyjnych. TV ASTA to jeden z nielicznych kanałów regionalnych nadawanych także w rozdzielczości HD, zaś najświeższe informacje „na gorąco” przekazujemy przez portal asta24.pl – to jeden z najchętniej odwiedzanych portali informacyjnych z regionu.

 

 

Jednocześnie pragniemy powiadomić, że począwszy od tego miesiąca, wystawcą Państwa faktury jest ASTA-NET. Prosimy zwrócić uwagę na nowy indywidualny numer konta do wpłat należności. Osobom korzystającym ze zleceń stałych przypominamy o konieczności ich aktualizacji.

 

 Jesteśmy dumni, iż możemy Państwu świadczyć usługi w najwyższej jakości po atrakcyjnych cenach tym bardziej, że dołączyliście Państwo do grona kilkudziesięciu  tysięcy  użytkowników naszej sieci w Pile, Chodzieży, Czarnkowie, Złotowie, Ujściu, Krajence, Jastrowiu, Wyrzysku, Trzciance czy Okonku, a także wielu mniejszych miejscowości w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Piły.

Do Państwa dyspozycji jest również nasz 24-godzinny serwis techniczny dostępny elektronicznie: http://pomoc.asta-net.pl oraz Salon Sprzedaży - e-mail: bok@asta-net.pl. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 67 350 90 00. Pod tym numerem uzyskają Państwo wszelkie informacje dot. Państwa konta abonenckiego, a także wsparcie techniczne.

 Zapraszamy do wizyty w Salonie Sprzedaży w Wałczu przy ul. Papieża Jana XXIII 3 celem dopełnienia formalności związanych z umową abonencką.

 

 

          Z wyrazami szacunku,

 

            Dyrektor Działu Marketingu
  

 

                              

     Paweł Kądziela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku ze zmianą dostawcy usług informujemy Państwa o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmiany, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. W przypadku skorzystania z tego prawa dostawcy usług telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.

ASTA-NET S.A. z siedzibą 64-920 Piła, ul. Podgórna 10 informuje, iż przetwarza Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, adresy zamieszkania i korespondencyjne, miejsce świadczenia usługi, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, które to dane otrzymaliśmy od Telewizji Kablowej ANTSERWIS sp. j. Ewa Robowska, Ryszard Dymek z siedzibą w 78-600 Wałcz, ul. Papieża Jana XXIII 3. Wskazane powyżej dane są przetwarzane w celu zawarcia cesji przenoszącej prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dotychczasowego na nowego operatora. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 tekst jednolity ze zm.).