Zmiany w ofercie kanałowej grupy BBC.

Z dniem 1 lutego 2015 nastąpiły zmiany w ofercie programowej grupy BBC:
- kanał BBC Knowledge został zastąpiony przez BBC Earth,
- kanał BBC Entertainment został zastąpiony przez BBC Brit.
FORMULARZ KONTAKTOWY